Horario Sesshin 7 dias

                             TARDE DEL DIA ANTES

 

18:00                     INTRODUCCIÓN AL SESSHIN

18:20 – 19:00     ZAZEN

19:00 – 19:20     SUTRAS DE LA TARDE

19:20 – 20:00     EJERCICIO DE ROTACIONES

20:00 – 21:00     ZAZEN

 

                              DIA 1 AL 7

 

4:40                       SHINREI (CAMPANA PARA DESPERTAR)

5:00  –     5:40    ZAZEN

5:40  –     6:00    TAISO  (EJERCICIOS JAPONESES)

6:00  –     6:40    ZAZEN

6:40  –     6:55    CHOKA (CANTO DE SUTRAS DE LA MAÑANA)

7:00                      SHUKUZA (DESAYUNO)

……………………… .ZUIZA (SENTADA LIBRE)

8:30  –     9:10     ZAZEN

9:30  –  10:10      ZAZEN

10:30  –  11:10     ZAZEN

11:30                      SAIZA (ALMUERZO)

………………………..ZUIZA (SENTADA LIBRE)

13:20  –  14:00   ZAZEN

14:20  –  15:00   ZAZEN

15:20  –  16:00   ZAZEN

16:00  –  16:20   BANKA (CANTO DE SUTRAS DE LA TARDE )

16:30                      YAKUSEKI (COMIDA)

…………………………ZUIZA (SENTADA LIBRE)

18:20  –  19:00   ZAZEN

19:20  –  20:00  ZAZEN

20:20  –  20:55  ZAZEN

20:55  –  21:00  SHIGUSEIGANMON

………………………ZUIZA (SENTADA LIBRE)

                           

MAÑANA DEL DIA 8

 

4:40                        SHINREI (CAMPANA PARA DESPERTAR)

5:00  –     5:40      ZAZEN

5:40  –     6:00      TAISO  (EJERCICIOS JAPONESES)

6:00  –     6:40      ZAZEN

6:40  –     6:55      CHOKA (CANTO DE SUTRAS DE LA MAÑANA)

7:00                         SHUKUZA (DESAYUNO)

8:00                         CEREMONIA FINAL

 

 Descargar