Horario Sesshin 7 días

TARDE DEL DIA ANTES

18:00 INTRODUCCIÓN AL SESSHIN
18:20 19:00 ZAZEN
19:00 19:20 BANKA (SUTRAS DE LA TARDE)
19:20 20:00 ZAZEN
20:00 20:20 EJERCICIO DE ROTACIONES
20:20 20:45 ZAZEN
20:45 21:00 SHIGUSEIGANMON
KAICHIN (DORMIR)

DIA 1 AL 7

4:40 SHINREI (CAMPANA PARA DESPERTAR)
5:00 5:40 ZAZEN
5:40 6:00 TAISO (EJERCICIOS JAPONESES)
6:00 6:40 ZAZEN
6:40 6:55 CHOKA (CANTO DE SUTRAS DE LA MAÑANA)
7:00 SHUKUZA (DESAYUNO)
ZUIZA (SENTADA LIBRE)
8:30 9:10 ZAZEN
9:30 10:10 ZAZEN
10:30 11:10 ZAZEN
11:30 SAIZA (ALMUERZO)
ZUIZA (SENTADA LIBRE)
13:20 14:00 ZAZEN
14:20 15:00 ZAZEN
15:20 16:00 ZAZEN
16:00 16:20 BANKA (CANTO DE SUTRAS DE LA TARDE)
16:30 YAKUSEKI (COMIDA)
ZUIZA (SENTADA LIBRE)
18:20 19:00 ZAZEN
19:20 20:00 ZAZEN
20:20 20:55 ZAZEN
20:55 21:00 SHIGUSEIGANMON
ZUIZA (SENTADA LIBRE)

MAÑANA DEL DIA 8

4:40 SHINREI (CAMPANA PARA DESPERTAR)
5:00 5:40 ZAZEN
5:40 6:00 TAISO (EJERCICIOS JAPONESES)
6:00 6:40 ZAZEN
6:40 6:55 CHOKA (CANTO DE SUTRAS DE LA MAÑANA)
7:00 SHUKUZA (DESAYUNO)
8:00 CEREMONIA FINAL
Descargar